Skolene på Kleive og Bolsøya bevares: Fikk jubelnyhet like før fakkelprotest