I.P.Huse på Steinshamn førebur seg på stormflo til natta

foto