Reiselivet roper varsko om giftdeponi

foto
Erik Berg, Classic Norway (fv.), Roy Heggdal, Molde Fjordstuer, Vanja Braute, Scandic Seilet og Scandic Alexandra, Torunn Dyrkorn, Visit Nordvest og Henriette Kitel, Thon Hotel Moldefjord. Foto: Egil H. Torvik