– Ser behovet

foto
Rune Sjåholm, daglege leiar i Landbruk Nordvest, er tilfreds med responsen på innsamlingsprosjektet. Bildet er tatt tidlegare. Foto: PER TORMOD NILSEN