foto
Ludvik bruker mye tid i garasjen. Her sammen med en viktig støttespiller, pappa Erik Helseth, og banebilen som var med å kapre førsteplassen i juli. Foto: Katharina Hovde

Født med motorolje i blodet