Forbereder seg på folkevekst

foto
- Vi legger til rette for folkevekst. Gledelig med økende fødselstall. Vi tror på ytterligere positiv utvikling i kommunen når nysjukehuset står ferdig, sier ordfører Knut Sjømæling, Her i det nye boligfeltet i Solsida som byr på rimelige utsiktstomter. Foto: Sigmund Tjelle.