Brannvesenet forsøker å avkjøle eksplosjonsfarlige beholdere

foto