– Ei konflikt mellom to miljø av utenlandsk opprinnelse