Falsk informasjon om hjerteinfarkt spres på nett: – Bare å overse