Har fått tilbud på bruene til sjukehusområdet

foto
De to nye bruene er merket i rødt: Den oppe til høygre er vegbru med gang- og sykkelveg, den andre er en ren gang- og sykkelveg. Foto: HMR