En ny rapport fra Havforskningsinstituttet presentert i VG viser at sjøørreten i Norge er full av lus.

Lokalt er det gjort målinger i Romsdalsfjordbassenget i Måndalen i Rauma, og i Vatnefjorden i Haram kommune. Her er det funnet svært høge verdier, både når det gjelder andel fisk med lus, og antall lus per ørret.

Verst i landet

Målinger i juli viste at 92 prosent av ørret i fjorden ved Måndalsen hadde lus, i snitt 28 per ørret.Resultatene for Vatnefjorden er de høgeste i landet. Her hadde 100 prosent av de 115 undersøkte ørreten lakselus, og 77 lus per fisk.

– Det er voldsomt mange lus, sier Ørjan Karlsen i avdeling for reproduksjon og vekst i Havforskningsinstituttet, som har vært saksbehandler for rapporten, til VG. Han tror likevel rapporten gir et realistisk bilde.

Som fryktet

- Tragisk. Men ikke uventet. Dette er dessverre som frykta, sier Aage Wold i Måndalen, tidligere leder for Norske lakseelver.

Han har vært i kontakt med forskningsinstituttets folk undervegs, og har også sett tendensene over år. Nå frykter han for konsekvensene.

- Sjøørreten er i ferd med å forsvinne. Lokalt er den nå helt fraværende i Måna, og de få vi har sett de siste par åra har vært dørgende fulle av lus. Mens laksen passerer raskt, lever ørreten i fjordbassengene, og kommer ikke unna lusa. Det er tragisk, gjentar Wold.

Tar også leppefisken

Han ser oppdrettsanleggene i fjorden som årsaken til problemene, og poengterer at dette nå blir forsterket ved at anleggene fanger leppefisk i fjorden.

- Før hadde vi naturlige leppefiskforekomster som hjalp litt på, men nå står det teiner over alt som fanger denne fisken. Oppdrettsanleggene trenger den til avlusing, sier Wold.

Lukka anlegg

Han har mista troa på at næringa sjøl klarer å rydde opp - det har de lovd i mange år uten resultat.

- Det eneste som hjelper er pålegg om lukkede anlegg i sjø, da kan det være håp om bedring. Og med de gode resultatene næringa har, burde det ikke være noe problem, sier Wold.