Statnett utreder to alternativer for ny høyspentlinje

foto
Illustrasjonen viser de to alternativene Statnett utreder for ny 420 kV-linje til Romsdalshalvøya. Det ene er fra Grytten og det andre fra Ørskog. Foto: Illustrasjon: Statnett