– Må få ta vare på gamle hus

foto
Sjøhuset som skal settes i stand ligger i ei lita husklynge ved Vevang kai (til venstre på bildet). Det røde naustet bak er Sigvard Gammelsæter sitt, som også skal gjøres om til fritidshus. Foto: Oddbjørn Harnes