foto
Eide kirke sto ferdig i 1871 og ble bygd fordi Kornstad-kirka på Averøya rett over fjorden var for lita til å romme alt folket. Med nytt kirkesokn i 1869 kom så nytt herred (kommune) som en naturlig følge i 1897, forteller Jonny Lyngstad. Foto: Oddbjørn Harnes

Ny kirkelov skapte Eide kommune