SAFE-lederen håper rapporten skaper en mer jevnbyrdig kamparena i arbeidslivet igjen.

– Disse styringssystemene innføres over en lav sko i en rekke norske bedrifter, og utfordrer den norske modellen og trepartssamarbeidet. Som case har Nyhamna en negativ egenart, og Shell har en lang veg å gå, men funnene stemmer overens med Medbestemmelsesbarometeret 2016 og SAFEs medlemsundersøkelse.