Vil informere alle om sikkerheten rundt Nyhamna

foto