– Står om liv eller død for jerven

foto
Skal det være en livskraftig stamme av rovdyr som jerv, må det være tre ynglinger i året i Møre og Romsdal, mener Øystein Folden i Naturvernforbundet. Tre ynglinger gir en jervestamme på rundt 20 dyr. Foto: Per Harald Olsen / NTNU /