Gravestart til gardemusikk

foto
Tony Berg (i midten) har jobbet frivillig for ÅIF sin gjenbruksbutikk i 15 år. Torsdag fikk han ta det aller første spadetaket der den nye hallen skal settes opp på Øran. Og det mens gardister spilte fanfare i bakgrunnen. Her sammen med Thomas Rødstøl (t.v.), styreleder i ÅIF, og Aksel Berget Skjølsvik, daglig leder i ÅIF. Foto: Ragnhild Bakke