Krever to kryss og miljøtunnel

foto
Statens vegvesen har utarbeidet foreløpige skisser over vegtraseen. Her ser man hvordan de  ser for seg traseen i retning Bjerkeset. Foto: Skisse: Statens vegvesen