Mener Møreaksen vil føre til langt færre ulykker enn i dag