Regjeringen vurderer støtteordning for å få godstrafikk av veien