Flere føder i ambulansen når jordmor følger med

foto
I kommuner der det er en fast ordning med at kvinner følges til sjukehus når de skal føde, skjer det forholdsvis flere fødsler i ambulansen enn i kommuner der det ikke er en slik følgetjeneste. Foto: BJØRN BRUNVOLL