– Havsul er ikkje offshore og bør derfor ikkje få forlenga frist

foto