Tingretten ville løslate brannsiktet, men påtalemakta anket

foto