Trekker saka om bofellesskapet – dette skjer nå

foto
Vistdal bofellesskap. Foto: Sigmund Tjelle