Så mange omsorgsboliger står tomme i Molde – kommunen får ikke leietakere som ønsker å bo der