Bygda har opplevd en rekke tragiske hendelser på kort tid. I dag skjedde det igjen