– Hvordan vil Aukra kommune ta imot de nye innbyggerne fra småøyene?

– På beste måte. De nye innbyggerne skal få akkurat de samme gode tjenestene som Aukras innbyggere får i dag. Dette skal bli veldig bra. Og for de to elevene som i dag går på skole på Harøya, må vi klare å finne en god løsning sånn at de kan få fortsette å gå på skolen der. Det er jo ikke noen Berlinmur vi bygger. Vi har et ansvar for å gjøre det som er til innbyggernes beste.

– Planlegger du noen feiring den dagen departementet har kommet med den endelige avgjørelsen?

– Jeg har noen planer om det, ja, Vent og se, humrer Bernhard Riksfjord.

– De nye innbyggerne skal få akkurat de samme gode tjenestene som Aukras innbyggere får i dag. Dette skal bli veldig bra, sier Aukra-ordfører Bernhard Riksfjord og ønsker noen av øybeboerne som hadde tatt turen til pressekonferansen i Ålesund velkommen. Foto: BJØRN BRUNVOLL