Aukra håver inn enda flere millioner

foto
Ordfører Bernhard Riksfjord er svært godt fornøyd med økninga i eiendomsskatten. Foto: Kjell Langmyren