– Kan være ulempe for ambisjonen om kortest mulig reisetid mellom Ålesund og Molde

foto
Lilla, rosa og blå veglinje for området Mordalen- Haukabøelva. Tunnel er vist med stiplet veglinje. Dagsone er vist med heltrukken veglinje. Foto: Statens vegvesen