Krav om lovlighetskontroll av Raudsand-vedtak - men utvalget holder på sitt

foto