– Det skal være gratis tilgang til utmarka

foto
Parkeringsplassen på Fursetfjellet ligger like ved E39. Ingbjørn Bredeli i Forum for Natur og Friluftsliv mener tilgangen til utmark og friluftsområder skal være gratis, enten det gjelder skiløyper eller parkeringsplasser. Foto: Google maps