Massetestmetoden fra Molde brer seg – nå tester også barneskolelærere seg sjøl

foto