Massetestmetoden fra Molde brer seg – nå tester også barneskolelærere seg sjøl

foto
Elever på VG3 idrettsfag ved Romsdal videregående skole var piloter i prosjektet med å la elever masseteste seg sjøl for covid-19. Nå rulles metoden ut rundt i fylket, og Østfold tar den snart i bruk. Foto: Ivar Rød