Derfor falt øyeblikkelig hjelp så kraftig i pandemien

foto
Helse Møre og Romsdal hadde drøyt 1.500 færre akuttinnleggelser i pandemiåret enn året før. Av disse var det 31 færre akuttinnleggelser for hjerteinfarkt. Foto: Marit Heiene