Eldrerådet kaller det «gradvis rasering» – i dag må politikerne bestemme seg