Sterk oppfordring: – Hold dere unna så vi får gjort oss ferdig