Omstridt plan skal vedtas i dagens møte

foto
Styret i Helse Møre og Romsdal på plass til møte i Ålesund onsdag, her lederbordet: F.v. nestleder Petter Bjørdal, styreleder Stein Kinserdal, og adm. dir. Espen Remme. Foto: Marit Heiene