Krever at aksjene i Møreaksen AS selges eller gis bort umiddelbart