Rykket ut til leilighet – hadde sovnet fra nattmaten