Gossen motorklubb ønsker å utvide anlegget – Statsforvalteren godtar ikke inngrepet i området

foto
Det er i dette planregulerte område at Gossen motorklubb ønsker å bygge kjørebane. Statsforvalteren sier foreløpig nei på grunn av at området inneholder et areal som er matproduserende. Foto: Aukra kommune