Vil at beslutningen om Moldes kommunevåpen utsettes

foto
Sju av juryens medlemmer ville at nye Molde skulle få kommunevåpenet til venstre, kalt «Storslått og energisk». Seks gikk for at dagens Molde-våpen skulle brukes også etter sammenslåingen. Juryen hadde 14 medlemmer, men en av dem hadde meldt forfall til møtet der beslutningen ble tatt.