Kvardagsgleder inne på tunet

foto
TRIVSEL PÅ TUNET: Kjekt for folk og dyr når aktivitetsgruppa for eldre møtest på Akslahaugen. Aina Kirkeland Tangen har drive Inn på tunet-tilbod på familiegarden Akslahaugen i Midsund i ti år, siste året på fulltid. Foto: ANITA VINGEN