FRÆNA: Politikerne vil også at Fræna kommune stiller kommunal garanti overfor Stiftelsen Romsdalsmuseet for låneopptak i Kommunalbanken på inntil fem millioner kroner for å få finansiert kjøpet.

Ergan kystfort er et krigshistorisk museum bygget rundt tyskernes kystfort fra andre verdenskrig. Det er en avdeling av Romsdalsmuseet, men bygningen eies i dag av Romsdalsbanken. Fræna kommune har tidligere vedtatt at det ikke er naturlig at kommunen eier museet, men at det er et sterkt ønske om at Romsdalsmuseet eier det for å sikre museumsdriften for framtida.

– Museet på Ergan er viktig for Fræna. Bud er starten på Nasjonal Turistveg Bud-Kårvåg, og museet i Bud er en attraksjon for reisende langs den nasjonale turistvegen. Museet i Bud er også viktig for å kunne ta vare på lokal og regional kyst- og krigshistorie knyttet til Bud og Romsdalskysten, mener rådmannen.

En forutsetning for at Fræna gir tilskudd til kjøpet er at Møre og Romsdal fylkeskommune og Gass-ROR IKS bidrar med to millioner kroner hver i tilskudd.

Kommunestyret skal ta endelig avgjørelse i saka.