- Ikke godt nok utredet. Eksport av farlig avfall kan bli nødvendig

foto