Mål om å bli nasjonal turiststi: – Håper vi er et steg nærmere

foto