Skipet ble møtt med applaus, jubel og tårer da det ankom Molde

foto