- Vi har grått mange gledestårer

foto
Store mannskaper var i sving for å berge nabohusene til huset som brant ned på Sande mandag 2. november. Nå har familien som mistet huset sitt også fått pengegave. Foto: TOMMY FOSSUM