– Vi har blitt akterutseilt

foto
– I dette fylket fortsetter nedgangen i bruken av jorda. Vi har ikke tatt del i den produksjonsveksten som har vært i landbruksnæringa i landet for øvrig de siste ti åra, sier Leif Helge Kongshaug. Sjøl er han nå «kårkaill» på garden der sønnen Konrad driver stort som kjøttprodusent. Foto: RICHARD NERGAARD