Fylket har et av landets beste fagmiljø

foto
Fagmiljøet ved sjukehuset i Ålesund, her representert ved revmatologane Hallvard Fremstad og Maud-Kristine Aga Ljoså og studiesjukepleiar Hanne Ødegård. Foto: Helse Møre og Romsdal