Vil opprette sikkerhetspost på Hjelset

foto
Hjelset har tre seksjoner i avdeling for sjukehuspsykiatri Nordmøre og Romsdal: Akutt psykisk helse og Rehabilitering psykisk helse i den grønne A-paviljongen, og Alderspsykiatri i den gule B-paviljongen. Foto: MARIT HEIENE